Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2016 - BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Zamówienia publiczne - PLIKI DO POBRANIA

"Dostawa sprzętu  rehabilitacyjnego  wraz z uruchomieniem"

ZP.I.2.224/09/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3
Odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź na pytanie 5
Informacja z otwarcia ofert 1
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert 3
Informacja z otwarcia ofert 4

 

"Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego"

ZP.I.2.224/08/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

Wynik

 

 

"Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
 1 etap - stan surowy zamknięty
"

ZP.I.2.224/07/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki


Wynik

 

"Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
 1 etap - stan surowy zamknięty
"

ZP.I.2.224/06/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

załączniki dodatkowe

Wynik

"Dostawa produktów leczniczych
sprowadzanych w ramach importu docelowego
"

ZP.I.2.224/05/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

Wynik A

Wynik B

 

"Dostawa leków w ramach importu docelowego"

ZP.I.2.224/04/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

Wynik A

Wynik B

 

"Dostawa produktów leczniczych "

ZP.I.2.224/03/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

Odpowiedź na pytanie 1

Wynik A

Wynik B

 

 

"Dostawa produktów leczniczych
sprowadzanych w ramach importu docelowego
"

ZP.I.2.224/02/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

Unieważnienie

 

"Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych"

ZP.I.2.224/01/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 2

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Wynik A1

Wynik A2

 

 

 

 

Rok 2015

Zamówienia publiczne - PLIKI DO POBRANIA

"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
"

ZP/02/2015

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie do zmiany SIW

Wynik

 

"Dostawa, montaż oraz oddanie do eksploatacji aparatu RTG do zdjęć płucnych
i kostnych w Wojewódzkim szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
"

ZP/01/2015

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia 2

 

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

 

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Odpowiedź na pytanie 4

Odpowiedź na pytanie 5

Odpowiedź na pytanie 6

Odpowiedź na pytanie 7

Unieważnienie postępowania

 

 

 

Rok 2014

Zamówienia publiczne - PLIKI DO POBRANIA

 

"Dostawa produktów leczniczych i materiałów medycznych -
Liczba PAKIETÓW -3
"

ZP/04/2014

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Wynik

 

"Dostawa dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii artykułów nabiałowych, artykułów spożywczych oraz warzyw i owoców w podziale
na 7 Pakietów.
"

ZP/03/2014

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

 

Wynik

Częściowy wybór oferty

 

"Kompleksowa dostawa, montaż i instalacja sprzętu i aparatury medycznej celem wyposażenia stanowiska intensywnej opieki medycznej."

ZP/02/2014

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie
o zmianie głoszenia

SIWZ

Zmiany do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wynik

 

"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.
"

ZP/01/2014

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie
w Biuletynie

 

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wynik

 

 

 

Rok 2013

Zamówienia publiczne - PLIKI DO POBRANIA

 

"Dostawa jednorazowych materiałów medycznych –według 4 pakietów."

ZP/08/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wynik

"Dostawa artykułów spożywczych - 3 Pakiety."

ZP/07/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

Wynik

 

"Dostawa produktów leczniczych i mteriałów medycznych- Liczba PAKIETÓW- 3"

ZP/06/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

Wynik

 

"Zakup energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc i Rehabilitacji
"

ZP/05/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 

Wynik

 

"Wykonanie robót budowlanych związanych z częściową przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szpitalnych - Liczba zadań 2"

ZP/04/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

Zadanie 1

Zadanie 2

 

Wynik

 

"Dostawa artykułów nabiałowych,spożywczych,warzyw i owoców 7 Pakietów"

ZP/03/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

 

Wynik

 

"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
"

ZP/02/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wynik

 

"Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej według 3 Zadań: 1) Zadanie nr 1 -Automatyczna myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich - 1 sztuka; 2) Zadanie nr 2-Laser ze skanerem - 1 sztuka; 3) Zadanie nr 3 - Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego - 1 sztuka"

ZP/01/2013

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

 

SIWZ

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wynik 1

Wynik 2

 

Powrót do archiwalnych zamówień publicznych