Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

 

  1. nazwisko i imię
  2. skierowanie
  3. imiona rodziców
  4. PESEL
  5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL
  6. data i miejsce urodzenia
  7. dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
  8. zawód
  9. dane osoby spokrewnionej, adres zamieszkania, telefon
  10. rodzaj ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający ważność ubezpieczenia (np. w przypadku emerytów i rencistów - legitymacja emeryta, rencisty, osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie)


Przyjęcie do Szpitala uwarunkowane jest wcześniejszym potwierdzeniem
przybycia pod nr telefonu:
(32) 6458107 lub (32) 6428090 wew. 41.


Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Układu Oddechowego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu