Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

IZBA PRZYJĘĆ CZYNNA JEST CAŁĄ DOBĘ.
Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej
  •  

    Nowy wzór skierowania na Oddział Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu

    izba przyjęć