Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy"

KO/01/2015 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Warunki konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Wynik

 

 

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy"

KO/02/2014 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu wraz
z materiałami informacyjnymi

 

Wynik

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs. Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Szpital, podmiotowi leczniczemu albo lekarzowi wykonującemu zawód w formie indywidualnej praktyki zwanymi dalej Przyjmującymi Zamówienie, udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
w 6 Zakresach "

KO/01/2014 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu wraz
z materiałami informacyjnymi

Formularz ofertowy
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

Odpowiedź na pytanie

Wynik

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych."

KO/02/2013 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

 

Wynik

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na zabezpieczeniu funkcji i zadań Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu przez Asystenta Fizjoterapii  w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej  z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej."

KO/02/2013 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Odpowiedź na pytanie

 

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na zabezpieczeniu funkcji i zadań Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu przez Asystenta Fizjoterapii  w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej  z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej."

KO/01/2013 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Odpowiedź na pytanie

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 13 pakietów."

KO/01/2012 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 a
Załącznik nr 4 b
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

Odpowiedź na pytanie

Wynik

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów kierowanych przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu w zakresie 5 pakietów."

KO/01/2011 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Odpowiedź na pytanie nr 1
Odpowiedź n apytanie nr 2
Odpowiedź na pytanie nr 3
Odpowiedź na pytanie nr 4

Wynik

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dwóch zadań."

KO/03/2010 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

 

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowcu ogłasza konkurs na Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej oraz konsultacyjnych badań okulistycznych dla pacjentów kierowanych przez WSCHP w Jaroszowcu."

KO/02/2010 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

 

Wynik

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 7 pakietów."

KO/05/2009

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Zapytania do konkursu - 1
Zapytania do konkursu - 2


Odpowiedź na wniesione zapytania

Wynik 1

Wynik 2

 

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dwóch zadań."

KO/03/2009 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Wynik 1

Wynik 2

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu."

KO/02/2009 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

 

Wynik

"Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ogłasza konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i tomografii komputerowej."

KO/01/2009 

Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Pytania Wynik

Ogłoszenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Opowiedź na wniesioną skargę

Wynik

 

Szpital Rehabilitacyjny