Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

Laboratorium wykonuje badania bakteriologiczne prątka gruźlicy.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu 32-310 Jaroszowiec,
ul. Kolejowa 1a tel. 32 642 80 90 wew. 32

Zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań mikrobiologicznych w kierunku prątka gruźlicy - zgodnie z obowiązującą metodyką i zaleceniami jednostek referencyjnych.
Badania są wykonywane dla oddziałów szpitala, zewnętrznych jednostek ochrony zdrowia
(na podstawie zawieranych umów).

W Szpitalu i w Laboratorium jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 3530.

Wiarygodność uzyskanych wyników badań zapewniają prowadzone kontrole wewnątrzlaboratoryjne na każdym etapie diagnostycznym, uczestnictwo w zewnętrznej ocenie jakości badań organizowanej przez Krajowe Laboratorium Referencyjne Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Warszawie oraz ścisła współpraca z Małopolskim Centralnym Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Krakowie.

Dla oddziałów Szpitala laboratoryjne badania analityczne oraz mikrobiologiczne ( za wyjątkiem diagnostyki w kierunku gruźlicy ) wykonuje laboratorium, z którym aktualnie Szpital posiada zawartą umowę. 

Załączniki:

  1. Zlecenie na badanie w kierunku prątka gruźlicy
  2. Instrukcja dotycząca pobrania plwociny do badania w kierunku prątka gruźlicy
Certyfikat z zewnętrznej kontroli jakości badań

izba przyjęć