Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

Z-ca DYREKTORA DS. LECZNICTWA

lek.med. Małgorzata Kasprzyk - Żyszczyńska

tel: (032) 6428090 wew. 40, 23

 

Komisja Terapeutyczna

Przewodniczący: lek. med. Krzysztof Barczyk

tel.: (032) 642-80-90 wew. 22


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - całodobowe świadczenia udzielane pacjentom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych. Szpital zapewnia całodobowy nadzór lekarski i pielęgniarski.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest stosowanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom po urazach, zabiegach operacyjnych, w zaostrzeniach chorób przewlekłych; przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej; zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym oraz zdolności do pracy i zarobkowania.

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

 • niestabilny stan kliniczny
 • niewyrównana niewydolność krążenia
 • ostra niewydolność oddechowa
 • choroby zapalne i gorączkowe
 • odleżyny
 • zespół psychoorganiczny (nasilony)
 • brak minimum motywacji do ćwiczeń
  • niestabilny stan kliniczny

  • niewyrównana niewydolność krążenia

  • ostra niewydolność oddechowa

  • choroby zapalne i gorączkowe

  • odleżyny

  • zespół psychoorganiczny (nasilony)

  • brak minimum motywacji do ć

 • Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego jest wystawiane przez lekarzy oddziałów:

 • neurologicznych
 • neurochirurgicznych
  • neurochirurgicznych

 • urazowo- ortopedycznych
 • reumatycznych
 • chorób wewnętrznych
  • atlas
  • rowerki treningowe
  • wiosła
  • bieżnia
  • orbitreki
  onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • oraz w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych przez lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnych
 • urazowo- ortopedycznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie.

  Kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarzy oddziału rehabilitacyjnego, po ocenie stanu zdrowia i na podstawie dokumentacji medycznej.

  Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni.