Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

Centrala: (032) 642.80.90

Administracja
58 Sekretariat Dyrektora

Kierownik Administracyjno-Techniczny
26 Specjalista ds. Inwestycji
52 Przełożona Pielęgniarek
53 Zamówienia Publiczne
59 Sekretariat Medyczny
Księgowość
56 Główna Księgowa
21 Kadry
Pracownie specjalistyczne
32 Laboratorium
36 Pracownia USG
47 Pracownia RTG
49 Pracownia badań czynnościowych płuc
50 Pracownia bronchoskopii
Działy pomocnicze
36 Izba Przyjeć - ruch chorych
41 Rejestracja telefoniczna - ustalanie terminów
44 Dział Farmacji
Techniczno-Gospodarcze
51 Zaopatrzenie
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Pododdział Gruźlicy
29 Gabinet Ordynatora
30 Dyżurka Pielegniarek
Pododdział Chorób Płuc
43 Dyżurka Pielegniarek
Oddział Rehabilitacji Układu Oddechowego
22 Gabinet Ordynatora
39 Dyżurka Pielegniarek
Automaty publiczne
8029050 Automat - budynek główny
8029057 Automat - budynek Oddziału Gruźlicy