Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
Mapa strony Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe 2016 - PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/05/16 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uzupełniony załącznik nr 3

Aktualne załączniki
nr: 2 oraz 3


Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /03/16 

"Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej
i małej gastronomii"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /02/16 

"Dostawa jednorazowego sprzętu do spirometrii i inhalacji"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225./01/16 

"Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

 

 

Zapytania ofertowe 2015 - PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/08/2015
na zadania pn.

"Dostawa mięsa i produktów mięsnych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/07/2015
na zadania pn.

"Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/06/2015
na zadania pn.

"Rozbudowa  instalacji tlenu medycznego"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/05/2015
na zadania pn.

"Dostawa produktów leczniczych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/04/2015
na zadania pn.

"Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/03/2015
na zadania pn.

"Dostawa sprzętu jednorazowego, szkła laboratoryjnego i innych akcesoriów"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi na pytania

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/02/2015
na zadania pn.

"Całodobowe świadczenie usług w zakresie: odbioru osób zmarłych z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz transportu i przechowywania zwłok w pomieszczeniach  Chłodni będącej we władaniu lub dysponowaniu Wykonawcy przez okres nie krótszy niż termin, na który zostanie zawarta przedmiotowa umowa
."

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/2015

na zadania pn."Dostawa  jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych."

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Odpowiedź na pytanie 1

WynikZapytania ofertowe 2014 - PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/09/2014

na zadania pn."Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zamawiającego."

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/07/2014

na zadania pn."Dostawa mięsa i produktów mięsnych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/06/2014

na zadania pn."Dostawa artukułów piekarniczych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/05/2014

na zadania pn."Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/04/2014

na zadania pn."Dostawa sprzętu jednorazowego, szkła laboratoryjnego i innych akcesoriów"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 a

Załącznik nr 2 b

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/03/2014

na zadania pn."Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych medycznych i innych niebezpiecznych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/02/2014

na zadania pn."Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/2014

na zadania pn."Świadczenie usług pralniczych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Wynik

 

Zapytania ofertowe 2013 - PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/10/2013

na zadania pn."Dostawa jednorazowego sprzętu do spirometrii i inhalacji"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/09/2013

na zadania pn."Dostawa mięsa i produktów mięsnych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/08/2013

na zadania pn."Zakup i montaż agregatu prądotwórczego"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/07/2013

na zadania pn."Dostawa tlenu medycznego"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/06/2013

na zadania pn."Dostawa Środków dezynfekcyjnych i odkażających"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/05/2013

na zadania pn."Dostawa sprzętu jednorazowego, szkła laboratoryjnego i innych akcesoriów"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/04/2013

na zadania pn."Dostawa odzieży roboczej i obuwia profilaktycznego"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/03/2013

na zadania pn."Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników do ich składowania"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/2013

na zadania pn."Świadczenie usług pralniczych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynik

 

Zapytania ofertowe 2012 - PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/14/2012

na zadania pn."Dostawa bonów towarowych dla pracowników WSCHPiR"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/13/2012

na zadania pn."Dozbrojenie zespołu prądotwórczego TYP 5ZPP10H12 NR 84 /1969 w układ samostartu wraz z przebudową SZR w rozdzielni głównej"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/12/2012

na zadania pn.: "Dostawę mięsa i produktów mięsnych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/11/2012

na zadania pn.: "Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych medycznych                                      
i innych niebezpiecznych
"

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/10/2012

na zadania pn.: "Dostawa tlenu medycznego"

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/09/2012

na zadania pn.: "Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej "

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 a

Załącznik nr 3 b

Załącznik nr 4 a

Załącznik nr 4 b

Załącznik nr 4 c

Załącznik nr 4 d

 

Zmiana terminu otwarcia ofert

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/08/2012

na zadania pn.: "Dostawa materiałów budowlanych"

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/07/2012

na zadania pn.: "Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/06/2012

na zadania pn.: "Dostawa materiałów elektrycznych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/05/2012

na zadania pn.: "Dostawa sprzętu jednorazowego, szkła laboratoryjnego i innych akcesoriów"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/03/2012

na zadania pn.: "Dostawa paczek okolicznościowych dla pracowników WSCHP w Jaroszowcu"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/02/2012

na zadania pn.: "Dostawa artykułów piekarniczych "

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/2012

na zadania pn.: "Przeprowadzenie procedury auditu i certyfikacji systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy : EN ISO  9001:2008 oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

Wynik

 

ZAPYTANIA OFERTOWE ROK 2011


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/15/2011

na zadania pn.: "Dostawę artykułów spożywczych"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/14/2011

na zadania pn.: "Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu"

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 3

 

Wynik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/13/2011

na zadania pn.: "Dostaw paczek okolicznościowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/12/2011

na zadania pn.: "Dostawa mięsa i produktów mięsnych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/11/2011

na zadania pn.: "Świadczenie usług pralniczych" 21.09.2011

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/10/2011

na zadania pn.: "Dostawa środków dezynfekcyjnych, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/09/2011

na zadania pn.: "Dostawa sprzętu jednorazowego, szkła laboratoryjnego i innych akcesoriów"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/08/2011

na zadania pn.: "Dostawa odczynników do chemii klinicznej, surowic kontrolnych, szybkich testów diagnostycznych, odczynników do analityki ogólnej i hematologii"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/07/2011

na zadania pn.: "Dostawa paczek okolicznościowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/06/2011

na zadania pn.: "Dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych do analizatora jonów AVL 9130"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/05/2011

na zadania pn.: "Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych i niebezpiecznych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/04/2011

na zadania pn.: "Dostawa artykułów piekarniczych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1


Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/03/2011

na zadania pn.: "Dostawa dozowników na środki dezynfekcyjne do rąk, dozowniki na mydło uniwersalne w płynie oraz dozowniki na ręczniki papierowe wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych do rąk, mydła uniwersalnego w płynie i ręczników papierowych"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Wynik
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/02/2011

na zadania pn.: "Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych wraz z udostępnieniem pojemników/kontenerów do ich składowania"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POBIERZ "ogłoszenie o wyniku"Archiwum zapytań ofertowych